هیئت مدیره

  • تاریخ انتشار : 2018/07/31
  • دسته بندی : اطلاعیه
  • نظرات : 0

معرفی : بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند اسامی اعضای هیئت ‌مدیره ، سمت و مشخصات کامل هریک به شرح ذیل می‌باشد:


نام: احمدرضا جلالی فرزند موسی قلی

سمت:

شماره تماس: ۰۹۱۳۲۱۳۵۹۶۸


نام: محمود قربانی فرزند تقی

سمت:

شماره تماس: ۰۹۱۳۱۰۶۶۲۸۹


نام: علی اکبر حداد فرزند فضل الله

سمت:

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۴۹۳۰۰۵


نام: علیرضا طالبی فرزندمسیب

سمت:

شماره تماس: ۰۹۱۳۴۰۸۲۱۲۹


نام: محمد قاسمی فرزند حسینعلی

سمت:

شماره تماس: ۰۹۱۰۳۱۰۰۶۹۱


نام: رضا قربانی سینی فرزند حیدر

سمت:

شماره تماس: ۰۹۱۳۱۱۱۹۱۴۰


نام: عبدالحمید درستکار فرزند محمد

سمت:

شماره تماس: ۰۹۱۳۲۰۰۱۲۸۲

 

  نظرات