اطلاعیه

هیئت مدیره

معرفی : بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند اسامی اعضای هیئت ‌مدیره ، سمت و مشخصات کامل هریک به شرح ذیل می‌باشد: نام: احمدرضا جلالی فرزند موسی قلی سمت: شماره تماس: ۰۹۱۳۲۱۳۵۹۶۸ نام: محمود قربانی فرزند تقی سمت: شماره تماس: ۰۹۱۳۱۰۶۶۲۸۹ نام: علی اکبر حداد فرزند فضل الله سمت: شماره تماس: ۰۹۱۳۶۴۹۳۰۰۵ نام: علیرضا طالبی فرزندمسیب […]

ادامه مطلب