اصالت کالا

فرم اصالت کالا

  • کد مربوط به محصول خود را در فرم زیر وارد کنید و از اصل بودن کالای خدمت اطمینان حاصل نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .